Bataljon Zeeland

Bataljon Zeeland was de bijnaam van het 2 bataljon van het 14 Regiment infanterie. II-14 RI werd op 12-2-1945 heropgericht en bestond voornamelijk uit Zeeuwen. Zuidelijk Nederland was in de laatste maanden van 1944 bevrijdt en vele Zeeuwen melden zich aan om Noordelijk Nederland te helpen bevrijden. Na een opleiding in Frankrijk werden de mannen ingezet om Duitse krijgsgevangenen te bewaken. Toen kwam het bevel om naar Nederlands-Indië te vertrekken. Omdat niet alle manschappen door de keuring kwamen moest het bataljon worden aangevuld. Deze aanvulling gebeurde met mannen van het eerste bataljon dat hierna werd opgedoekt. Vervolgens vertrokken de mannen per schip naar Nederlands Indië om daar te blijven tot medio januari 1948. 20 manschappen verloren tijdens deze uitzending het leven. Meer dan de helft hiervan overleed als gevolg van een ongeluk of ten gevolge van ziekte.